📦 Darmowa dostawa na zamówienia od 150zł 

Zwroty

Zwroty produktów zakupionych w sklepie dinozabawki.pl

*Pamiętaj: Pełne informacje znajdziesz zawsze w regulaminie sklepu: www.dinozabawki/regulamin

Towar zakupiony w sklepie www.dinozabawki możesz zwrócić w okresie 14 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, a zwrot środków otrzymasz w tej samej formie, w której nastąpiła płatność za zwracany towar. W przypadku przesyłek za pobranie, środki zostan zwrócone na numer konta podany w odstąpieniu od umowy.

Kiedy i jak nastąpi zwrot środków?

W przypadku, gdy odstąpisz od Umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o tym fakcie zwracamy Ci otrzymaną płatność za produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Jeżeli zamówienie zostało przez Ciebie opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze. Dotyczy to tylko sytuacji, w której zamówienie zwracasz do magazynu.

 

Gdzie przekazać zwracany produkt?

  • Zwracany produkt można odesłać do naszego magazynu wraz z uzupełnionym formularzem odstąpienia:


DinoZabawki – Dział reklamacji i zwrotów
ul. Adamowicza 4
05-530 Góra Kalwaria
z dopiskiem „odstąpienie”
Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI.
Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Informujemy, że sklep internetowy www.dinozabawki.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

Twoje terminy i koszty

Zwrotu produktu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia nam decyzji o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli przesyłka trafi do nas przed upływem terminu 14 dni. Ponosisz koszt odesłania zwracanego produktu do magazynu. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Uwaga – w przypadku produktów zakupionych w promocji (zwłaszcza pakietowych) prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji.


REKLAMACJE

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, możesz zgłosić, jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przyjmiemy i rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Potrzebujemy do tego produktu, który chcesz zareklamować, wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu towaru w sklepie dinozabawki.pl – np. fakturę. Prosimy też o określenie oczekiwań – obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad.

Gdzie zgłosić reklamację?

Reklamowany produkt możesz odesłać go bezpośrednio do naszego magazynu (adres poniżej):

DINOZABAWKI – Dział Reklamacji i Zwrotów
ul. Adamowicza 4
05-530 Góra Kalwaria
z dopiskiem „Reklamacja”.

Rozpatrzenie reklamacji 

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). 
W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Uprzejmie informujemy, że Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach  lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

Uzupełniony formularz należy dołączyć do paczki zwracanej.